• Seura
 • Lentopallo
 • Suunnistus
 • Pesäpallo
 • Hiihto

Arvot ja pelisäännöt

Tarkistettu: 24.7.2018

 

Lentopallojaosto olemme me kaikki yhdessä

 • joukkueet, pelaajat ja joukkueiden toimihenkilöt,
 • valmentajat, tuomarit ja muut aktiivijäsenet
 • sekä kaikkien perheet

Yhteiset arvomme ovat

 • liikunta ja urheilu
 • laadukas ja avoin toiminta sekä tiedotus
 • terveelliset elämäntavat
 • tasapuolisuus ja suvaitsevaisuus
 • yhteistoiminta
 • rehellisyys ja hyvät käytöstavat
 • jatkuvuudesta huolehtiminen
 • kunnioitamme lapsuutta ja nuoruutta
 • tavoitteena lentopallosta elinikäinen harrastus

Lentopallojaoston jäsenet

 • noudattavat yhteisiä pelisääntöjä
 • pyrkivät noudattamaan terveellistä liikunnallista elämäntapaa
 • omaavat samat oikeudet ja velvollisuudet
 • ovat rehellisiä ja hyväkäytöksisiä
 • ovat suvaitsevaisia arvostaen ja kunnioittaen itseään ja kanssaihmisiä (joukkuetoverit, tuomarit ja vastustajat)
 • arvostavat ja kunnioittavat erilaisuutta
 • kannustavat ja tukevat joukkuetovereita
 • ottavat kaikki mukaan
 • tukevat valmentajia ja antavat heille mahdollisuuden kehittää itseään ja harjoitusten laatua ottamalla oma-aloitteisesti vastuuta joukkueen yleisistä tehtävistä
 • toimivat yhdessä toisiaan tukien yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä omassa joukkueessaan että koko jaostossa
 • pyrkivät yhdessä tehden kaikille mukavaan toimintaan ja yhteisiin elämyksiin sekä harjoituksissa että turnausmatkoilla
 • yrittävät ja saavat yrittää parhaansa ilman että tarvitsee pelätä epäonnistumista
 • pyrkivät jatkuvaan kehittymiseen ja kehittämiseen
 • huolehtivat perinteen ja harrastusmahdollisuuksien jatkumisesta
 • eivät käytä doping-aineita, huumeita tai vastaavia aineita
 • eivät tupakoi, käytä energiajuomia, käytä nuuskaa tai alkoholia yms. harjoituksissa, turnausmatkoilla eivätkä muussakaan toiminnassamme sekä välttävät niiden käyttöä muutenkin (aikuiset välttävät tupakointia lasten kanssa toimiessaan)
 • kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen
 • tuemme lasten ja nuorten kehittymistä heidän omaa tahtiaan ja suojelemme lapsia liian aikaisilta aikuisuuden vaatimuksilta


Joukkueet sopivat omat pelisääntönsä näiden arvojen ja pelisääntöjen pohjalta
. Tähtiseurakriteerien mukaisesti Tähtiseurojen tulee sopia pelisäännöt

 • kaikkien alle 16-vuotiaiden ryhmissä sekä lasten että lasten vanhempien kanssa.
 • 16-18 -vuotiaiden ryhmissä nuorten ja valmentajien kesken.
 • pelisäännöt sovitaan kaikissa joukkueissa

 

© Oulunsalon Vasama ry - Toteutus: TMI Markus Haataja