• Seura
 • Lentopallo
 • Suunnistus
 • Pesäpallo
 • Hiihto

Lentopallojaoston toimintaperiaatteet

Lentopallojaosto noudattaa toiminnassaan Oulunsalon Vasaman Seuratoimintaoppaan ohjeistuksia seuraavassa kerrotuin tarkennuksin.

1. Lentopallojaoston organisaatio ja toimenkuvat

Lentopallojaosto olemme me kaikki yhdessä eli lentopallojaosto muodostuu jaoston johtokunnasta, joukkueista, pelaajista, valmentajista, ohjaajista, joukkueiden toimihenkilöistä, tuomareista, erillisjäsenistä sekä kaikkien näiden perheistä.

Lentopallojaosto on siis yllämainittujen henkilöiden yhteenliittymä. Ketään muuta ei ole tekemässä yhteisiä asioitamme puolestamme eli tehkäämme yhteiset asiamme ja kehittäkäämme toimintaamme ja yhteistä hyväämme me kaikki yhdessä.

Jaoston johtokunnan organisoinnin tavoitteena on mm.:

 • Jaoston toimintaedellytysten parantaminen
 • Jaoston toimintaan mukaan lisää aktiivijäseniä ja voimaa
 • Toiminnan jatkuvuuden parantaminen jakamalla vastuuta ja tutustuttamalla useampia henkilöitä yhteisten asioiden hoitamiseen
 • Työkuorman jakaminen useammalle, jolloin yksittäisille aktiivijäsenille ei tule liian isoa työkuormaa (jaoston ja sen jäsenten yhteinen velvollisuus on pitää huolta kaikkien jaksamisesta)
 • Tiedonkulun parantaminen jaoston ja joukkueiden sekä joukkueiden jäsenten ja heidän perheidensä välillä

Jaoston johtokunta

 • Jaoston johtokunta on lentopallojaoston ylin päättävä elin
 • Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta
 • Johtokunnan kokoukset sovitaan etukäteen puolivuosittain syyskaudeksi ja kevätkaudeksi
 • Jaoston puheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana (puheenjohtajan ollessa estynyt puheenjohtajana toimii varapj tai joku muu kokouksen valitsema kokoukseen osallistuja
 • Jaoston johtokunnan kokouksessa pidetään pöytäkirjaa ja pöytäkirja (sekä kokouskutsu) talletetaan lentopallojaoston puheenjohtajan tai sihteerin arkistoon ja Lentopallojaoston nettisivujen Johtokuntasivuille: talletuspaikan linkki lähetetään sähköpostilla johtokunnalle ja joukkueiden sähköpostiyhdyshenkilöille, kun pöytäkirja on valmis
 • Jaoston johtokuntaan kuuluvat seuraavien vastuualueiden hoitajat:
  • Puheenjohtaja
  • Nuorisopäällikkö, varapj
  • Rahastonhoitaja, varapj
  • Toimistopäällikkö, varapj
  • Valmennus- ja koulutustiimi
  • Tuomari- ja kirjurivastaava
  • Pallopoikavastaava
  • Ensiapuvastaava
  • Kuljetus- ja majoituspaikkavastaava
  • Hankintavastaava, peliasut
  • Hankinta- ja pallokaappivastaava
  • Power Cup -vastaava
  • Beach Volley -vastaava
  • Talkoo- ja talousryhmä
  • jokaisen joukkueen johtajat ja valmentajat
 • Jokaisen joukkueen on oltava edustettuna johtokunnan kokouksessa tiedonkulun varmistamiseksi (jos virallinen edustaja eli joukkueenjohtaja ei pääse, on joukkueen lähetettävä joku muu edustaja tilalle)
 • Tavoitteena on, että valmentajat osallistuvat johtokunnan kokouksiin vain, jos kokouksessa käsitellään asioita, joissa tarvitaan valmentajien asiantuntemusta

2. Lentopallojaoston joukkueiden organisaatio ja toimenkuvat

Lentopallojaoston joukkueet muodostuvat pelaajista ja heidän perheistään, valmentajista, joukkueenjohtajasta, rahastonhoitajasta sekä muista joukkueen toimihenkilöistä.

 • Uusilla joukkueilla, esim. F-ikäiset, näin isoa organisointia ei tarvita alussa, vaan vasta kun joukkueella on enemmän toimintaa/pelaajia

Joukkueen organisoinnin tavoitteena on:

 • Joukkue yhtenäisemmäksi (enemmän vastuuhenkilöitä mukana)
 • Joukkueen toimintaedellytysten parantaminen
 • Valmentajan työkuorman vähentäminen sekä hyvän ja laadukkaan valmennuksen mahdollistaminen
 • Mahdollista saada uusiakin valmentajia mukaan tulevaisuudessa, koska valmentajaehdokkaiden ei tarvitse pelätä joutuvansa liian suuren työkuorman alle
 • Tiedonkulun varmistaminen
  • joukkueen vetäjien ja perheiden välillä
  • joukkueen, muiden joukkueiden ja jaoston välillä

3. Lentopallojaoston toimintaperiaatteet

Jaoston arvot ja pelisäännöt

Jaosto ja sen kaikki joukkueet ja jäsenet noudattavat jaoston arvoja ja pelisääntöjä kaikessa toiminnassaan ja käyttävät niitä omien pelisääntöjensä pohjana.
Riittää, että joukkueen pelisäännöissä kerrotaan vain tarkennukset/lisäykset jaoston pelisääntöihin, muuten noudatetaan jaoston yhteisiä pelisääntöjä.

Eettiset ja yhteistoiminnalliset pelisäännöt

Lentopallojaosto noudattaa hyviä tapoja kaikessa toiminnassaan: seuran ja jaoston sisäisessä toiminnassa, toiminnassa vastustajia, tuomareita ja muita seuroja kohtaan sekä yhteyksissä Oulunsalon kuntaan, kouluihin, tukijoihin ja muihin yhteistyökumppaneihin.

Muiden lajien ja seurojen nuorisotyötä ja toimintaa kunnioitetaan sekä niiden kanssa pyritään molempia hyödyttävään yhteistyöhön

Joukkueiden pelisäännöt

Sinettikriteerien mukaisesti Sinettiseurojen tulee kaikkien alle 16 -vuotiaiden ryhmissä sopia Pelisäännöt sekä lasten että lasten vanhempien kanssa.
16-18 -vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittava nuorten ja valmentajien kesken.

Lue lisää Olympiakomitean seuratoiminnan Urheilun pelisännöt -sivulta. Lähetä sovitut pelisäännöt ko. sivun kautta sivulla olevien ohjeiden mukaisesti.

Uusilla joukkueilla (esim. F-ikäiset) pelisäännöt sovitaan, kun uuden joukkueen toiminta on vakiintunut riittävästi.

Tarkemmat toimintaohjeet ovat jaoston Johtokuntasivuilla.

Lentopallojaosto olemme me kaikki yhdessä !!!

© Oulunsalon Vasama ry - Toteutus: TMI Markus Haataja