1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Oulunsalon Vasama ry

Yhteystiedot: Oulunsalon Vasama ry, c/o pj. Jorma Ainassaari, Sinappikuja 2 90460 Oulunsalo

Yhteydenotot sähköpostitse: sihteeri (at) oulunsalonvasama.fi

Yhteydenotot kirjeitse: Oulunsalon Vasama ry, siht. Leena Kuukasjärvi, Kourankuja 8 90460 Oulunsalo

  1. Rekisterin nimi

Oulunsalon Vasama ry:n jäsenrekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen, laskutus ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Nämä tiedot ovat: – Etunimi – Sukunimi – Syntymäaika – Sukupuoli – Postinumero – Henkilötunnus Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: – Henkilötunnus jäsenen tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi (esim. laskutusasiakkaat, jäsenlaskutukset) – Jäsenen ryhmäkohtaisesti ilmoittamat muut tiedot – Vanhempien yhteystiedot – Sisarusten tiedot. Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei jäsen ole sitä kieltänyt. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen jäsen on kyseisessä palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa. Rekisterinpitäjä voi jäsenen suostumuksella julkaista jäsenen sähköpostiosoitetiedot kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa, taikka kansallisessa tai kansainvälisessä hakemistopalvelussa.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään Seuramappi-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

  1. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Oulunsalon Vasama ry:n jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Oulunsalon Vasama ry:n jäsenrekisteriin omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla Oma sivu -painiketta.

  1. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Oulunsalon Vasama ry:n jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Oulunsalon Vasama ry:n jäsenrekisteriin omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla Oma sivu -sivulla olevaa Muokkaus -linkkiä. Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään kirjeitse tai sähköpostitse Oulunsalon Vasama ry:n sihteerille.

  1. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus kieltää Oulunsalon Vasama ry:n jäsenrekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan, sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

© Oulunsalon Vasama ry - Toteutus: TMI Markus Haataja