Kutsu sääntömääräiseen SYYSKOKOUKSEEN 22.11.2009 klo 19.00

8.11.2009  |  Julkaistu kategoriassa Ajankohtaista

OULUNSALON VASAMA RY KOKOUSKUTSU ja esityslista

22.11.2009 klo 19.00
Oulunsalo
Kirkonkylän koulu

Oulunsalon Vasama ry:n sääntömääräinen syyskokous 2009

Kesäkauden 2009 mukainen palkitseminen kokouksen aluksi.

Esityslista

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskija

3 Todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään seuran urheilumuodot tulevana toimintakautena

6 Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
a) toimintasuunnitelma
b) talousarvio

7 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran johtokunnan (=koko seuran) puheenjohtaja

8 Valitaan kahdeksi seuraavaksi vuodeksi johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
– erovuorossa Tanja Gallén, Maarit Leskelä ja Pentti Remes

9 Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

10 Vahvistetaan puheenjohtaja (ja jäsenet) seuran jaostoihin

11 Todetaan jäsenmaksujen perintätapa
Johtokunnan esitys: jaostot perivät sen edelleen suoraan toimintaansa haluamallaan tavalla

12 Valitaan edustajat piirin ja liittojen vuosi- ym. kokouksiin

13 Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
– Päätetään OsVa 100v –juhlavuoden arpajaisten järjestämisestä ja kuullaan juhlavuoden suunnitelmista.

14 Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Suvi Helanen, pj. sekä johtokunta

© Oulunsalon Vasama ry - Toteutus: TMI Markus Haataja